Πιστοποίηση ΕΟΠΠΥ

Ο γιατρός δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ αλλά είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων.